جدول برترین گلزنان لیگ برتر
فصل 97 - 96
 گل نام بازیکنان
18 علی علیپور (پرسپولیس)
13 مرتضی تبریزی (ذوب آهن) 
11 لوسیانو پریرا (صنعت نفت آبادان)
10 محمد قاضی (پدیده)
9 مهدی ترابی (سایپا) l ساسان انصاری (سپاهان)

جدول برترین پاسورهای لیگ برتر
فصل 97 - 96
 پاس نام بازیکنان
9 محسن مسلمان (پرسپولیس)
6 وحید امیری (پرسپولیس)